Andre Armatura Przemysłowa i Stal Specjalna Sp. z o.o.
ul. Oskara Kolberga 4
85-096 Bydgoszcz
NIP 967 13 91 423
REGON 367167833

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pod tel./fax 52 326 06 00 lub E-mail: andre2017@wp.pl